Onarmak ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Onarmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Onarmak" ne demek?

 1. Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek.

 2. Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, restore etmek.

 3. İşlenen bir kusuru, yapılan bir yanlışlığı giderecek veya önleyecek davranışlarda bulunmak.

Onarmak nedir? İlişkili sözcükler

 • Onarım: Onarma işi, tamirat, tamir Örnek: Onarımı yeni bitmiş yapının önünde hayvanın dizginlerini tıpkı tıpkısına bir erkek gibi çekti. O. Kemal Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapma, ilk durumuna getirme, restore etme. devamı...
 • To Fix Onarmak: Yapmak devamı...
 • Uyarlamak: Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak ettirmek. Edebî eserleri, sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirmek, adapte etmek. devamı...
 • Mahvetmek: Yok etmek. Bozup işe yaramaz duruma getirmek. devamı...
 • Yoğunlaştırmak: Yoğun duruma getirmek, teksif etmek. Bir oyunun metninde bulunan gevşek dokulu yerleri uygulama sırasında derleyip toparlamak, daha güçlü ve etkin duruma getirmek. devamı...
 • Kişiselleştirmek: Kişiye özel duruma getirmek. Bilişim teknolojisinde kullanılan araçları kişiye özgü duruma getirmek. devamı...
 • özelleştirmek: Bir şeyi özel duruma getirmek veya özel olarak kullanmak, kamulaştırmak karşıtı. Kamu malını satarak özel duruma getirmek. devamı...
 • Ambale: “Birini düşünemez duruma getirmek, çok yormak, fazla gaz vererek otomobili çalışamaz duruma getirmek” anlamlarındaki ambale etmek ve “çok yorulup iş göremez, düşünemez duruma gelmek” anlamındaki ambale olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. devamı...
 • Arıtmak: Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak. Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek. devamı...
 • Streamline: Akış çizgisi biçimi vermek Kolay ve elverişli duruma getirmek devamı...

Onarmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.