öncel sözlük anlamı nedir?

Sözlükte öncel kelimesinin manası:

  1. Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı.
  2. Bizden önce yaşamış olanlar.
  3. Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.
  4. (Lat. antecedens = önde giden) : (Mantıkta) Sonucun çıkarıldığı önerme ya da önermeler. (Ör. tasımda: büyük ve küçük önerme.) // Her içermede içeren terimönceldir, içerilmiş olan -> ardıldır. Varsayımsal bir yargıda koşulu bildiren önermeye (A doğru ise)öncel, koşullanmış önermeye de (B de doğrudur) ardıl denir. bk. ardıl

öncel ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları