öncel ne demek?

Türkçe sözlüklerde "öncel" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "öncel" ne demek?

 1. Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı.

 2. Bizden önce yaşamış olanlar.

 3. Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.

 4. (Lat. antecedens = önde giden) : (Mantıkta) Sonucun çıkarıldığı önerme ya da önermeler. (Ör. tasımda: büyük ve küçük önerme.) // Her içermede içeren terimönceldir, içerilmiş olan -> ardıldır. Varsayımsal bir yargıda koşulu bildiren önermeye (A doğru ise)öncel, koşullanmış önermeye de (B de doğrudur) ardıl denir. bk. ardıl

öncel nedir? İlişkili sözcükler

 • Eklemler Mantığı: Mantıksal değişmez olarak yalnız eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri olarak yalnız önerme türünü kapsayan temel mantık bölümü. || Anl. önermeler mantığı, önerme eklemleri mantığı. Krş.. doğrusaleklemler mantığı, doğrusal olmayaneklemler mantığı. devamı...
 • Tümdengelim: Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu, talil, dedüksiyon. 1-Varılan sonucun zorunlu ve kesin olarak geçerli olduğu (kesin sonuca vardıran) mantıksal işlem. Bu çıkarım biçiminde devamı...
 • Eşdeğerli: (Lat. aequivalens = eş değerli, değerce eş olan) : 1- Bir başka değerin yerine konabilen (değer). 2- (Mantıkta) Kaplamı ve anlamı aynı olan, ama tanımlarında değişiklik gösteren (önerme ve terimler). Aralarında mantıksal eşitlik bulunan (terim ya da önermeler). (Ör. A B’nin babasıdır ve B A’nın oğludur.), eşgeçerli ile eşanlamlıdır. devamı...
 • Mantıkça Kapalı önermeler Kümesi: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır. devamı...
 • Mantıksal Kapanış: K gibi bir önerme kümesininmantıksal kapanışı, K kümesinin mantıksal sonucu olan bütün önermelerin kümesi demektir. || Böyle bir küme mantıkça kapalı bir önerme kümesidir. devamı...
 • Eşdeğer önermeler: Birbirini içeren önermeler; bütün yorumlarda aynı doğruluk değerini kazanan önermeler. || Anl. denk önermeler. devamı...
 • Düşüncel: Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan. Yalnız düşünce ile kavranabilen. devamı...
 • Düşüncel: Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan. Yalnız düşünce ile kavranabilen. devamı...
 • çözümleyici Küme: Aşağıdaki koşulları yerine getiren Ç önerme kümesi; (…) Ç kümesi doğrusal tutarlıdır. Çözümleyici çizelgede açık yolu oluşturan önermeler kümesi birçözümleyici kümedir. Krş.. temel mantıklıçözümleyici küme, yöneticiler mantığıçözümleyici kümesi, üretilençözümleyici küme devamı...
 • öncel Yarma Koyak: Bir dağ yükselirken, yatağını kazmakta olan bir akarsuyun, yükselme süresince ilkel doğrultudan sapmamaksızın, yükselmeye ayak uydurarak, yatağını derinleştirmesiyle oluşturduğu, dağı yaran boğaz biçimli koyak. devamı...

öncel ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.