öncel Belirleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "öncel Belirleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "öncel Belirleme" ne demek?

 1. Tanrı’nın her şeyi önceden bildiği dogmasına dayanılarak her şeyin önceden Tanrı tarafından düzenlenmiş olduğunu anlatan terim.

öncel Belirleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Görülen Geçmiş Zaman Kipinin Hikayesi: Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bulunan ve tarz bildiren bir oluş ve kılışın yine geçmiş zamana aktarılarak anlatılması. Eki -DI/-DU’dur. Bu birleşik kip, çekimde iyelik kökenli şahıs ekleri alır: bildi-y-di-m, bildi-y-di-n, bildi-y-di, bildi-y-di-k, bildi-y-din-iz, bildi-y-di-ler gibi. Ben… şey bundan yirmi beş gün önceydi. Bir gece Niko’ların(…) hani şeyine(…) meyhanesine gittiydim (T. Buğra, Küçük Ağa, s. 138). Mühim devamı...
 • Yazgıcılık: Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm. Bütün olayları önceden ve kesinlikle Tanrı’nın kararlaştırdığını, bunun devamı...
 • öncel Düzen: Ruhla beden arasındaki ilişkinin Tanrı tarafından önceden düzenlendiğini ileri süren öğreti. devamı...
 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...
 • Atış Açısını Ve Mesafesini Belirleme Kiti: Ateşli silahlarla atılmış mermi çekirdeklerinin isabet ettikleri bölgede oluşturduğu delinmelerden yola çıkılarak merminin geliş istikametini ve açısını tespite yarayan kit. devamı...
 • öncel: Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı. Bizden önce yaşamış olanlar. devamı...
 • Dogmalaşmak: Dogma durumuna gelmek, dogma niteliğine bürünmek. devamı...
 • Inşallah: “Tanrı dilerse, Tanrı nasip ettiyse” anlamlarında dilek anlatan bir söz Örnek: İnşallah memlekete hayırlı olursunuz. Ç. Altan devamı...
 • Borçlancılık öndeliği: Borçlananın yapmış olduğu yüklenime dayanılarak bu işlemle gösterilen kişiye verilen borç para. devamı...
 • Hani: “Nerede, ne oldu, nerede kaldı” anlamlarında kullanılan bir soru sözü Örnek: Çoban kaval çaldı sordu bülbüle / Sürülerim hani, ovam nerede? Z. Gökalp Karşıdakinin daha önceden bildiği bir şey kendisine hatırlatılmak istenildiğinde kullanılan bir söz Örnek: Nevin geçen sene kolunda bir ağrı duymuştu hani. S. F. Abasıyanık Verilen sözü hatırlatan sözün başına getirildiğinde sitem anlatan bir söz Örnek: Hani uykun vardı? O. Kemal Bazen devamı...

öncel Belirleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.