öncü tiyatro sözlük anlamı nedir?

Sözlükte öncü tiyatro kelimesinin manası:

  1. Herhangi bir akımda veya dönemde birtakım yenilikler getiren tiyatro.
  2. Herhangi bir dönemde birtakım yenilikler getiren tiyatro. Öncü oyunları yaygınlaştırmayı amaç edinen tiyatro.

öncü tiyatro ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları