önderlik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte önderlik kelimesinin manası:

  1. Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
    Örnek: Bu önderliği onların yapması daha doğru olmaz mı? H. Taner
  2. Önderin, görevinin gerektirdiği yetenek ve becerileri kendinde bulundurma durumu. (Bunlar arasında girişkenlik, yön verme ve yönettiği birey ya da kümelerin davranış ve tutumlarını onları doyuracak biçimde denetlemek gibi nitelikler gösterilebilir.) bk. önder.

önderlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları