önelcik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte önelcik kelimesinin manası:

  1. Yükü eksiciğinkine eşit ve karşıt imli, kütlesi eksiciğinkinin 1840 katı olan kararlı temdi parçacık.
  2. Yükü eksiciğinkine eşit ve karşıt imli, kütlesi eksiciğinkinin 1840 katı olan kararlı temdi parçacık.

önelcik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları