only ne demek

Only

“Only” kelimesi, “sadece”, “yalnızca” veya “tek başına” anlamına gelen bir sıfattır. Genellikle bir cümlede bir şeyi sınırlamak veya vurgulamak için kullanılır. Örneğin:

 • “Only one person can win the prize.” (Ödülü yalnızca bir kişi kazanabilir.)
 • “I only want to eat healthy food.” (Sadece sağlıklı yiyecekler yemek istiyorum.)
 • “She only speaks English.” (O sadece İngilizce konuşuyor.)

“Only” kelimesi ayrıca bir zarf olarak da kullanılabilir. Bu durumda, bir eylemin veya durumun yalnızca belirli bir koşul altında gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • “I can only go to the party if I finish my homework.” (Ödevimi bitirirsem partiye gidebilirim.)
 • “The car will only start if you turn the key.” (Anahtarı çevirirseniz araba çalışır.)
 • “I can only help you if you tell me the truth.” (Bana gerçeği söylersen sana yardım edebilirim.)

“Only” kelimesi, İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir kelimedir ve birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Bu nedenle, anlamını ve kullanımını iyi bilmek önemlidir.

Only Kelimesinin Kullanımına İlişkin Bazı Örnekler

 • “Only the brave will survive.” (Sadece cesurlar hayatta kalacak.)
 • “I only have a few minutes to spare.” (Sadece birkaç dakikam var.)
 • “She is the only one who can help me.” (Bana yardım edebilecek tek kişi o.)
 • “I can only imagine what it must be like to be in her shoes.” (Onun yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu ancak hayal edebiliyorum.)
 • “The only thing that matters is that we’re happy.” (Önemli olan tek şey mutlu olmamız.)

Only Kelimesinin Zarf Olarak Kullanımına İlişkin Bazı Örnekler

 • “I can only run for a few minutes before I get tired.” (Yorulmadan önce sadece birkaç dakika koşabiliyorum.)
 • “The computer will only work if it is plugged in.” (Bilgisayar ancak prize takılıysa çalışır.)
 • “I can only help you if you cooperate with me.” (Ancak benimle işbirliği yaparsan sana yardım edebilirim.)
 • “The door will only open if you have the key.” (Anahtarınız varsa kapı açılır.)
 • “I can only go to the party if my parents let me.” (Annem babam izin verirse partiye gidebilirim.)

Only Kelimesinin Yanlış Kullanımına İlişkin Bazı Örnekler

 • “I only want to eat healthy food, but I sometimes cheat.” (Sadece sağlıklı yiyecekler yemek istiyorum, ama bazen hile yapıyorum.) (Bu cümlede “only” kelimesi yanlış kullanılmıştır. “Only” kelimesi, bir şeyi sınırlamak veya vurgulamak için kullanılır. Bu cümlede ise, “sometimes” kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. Bu, “only” kelimesinin anlamını zayıflatmaktadır.)
 • “I can only go to the party if I finish my homework, but I don’t want to do my homework.” (Ödevimi bitirirsem partiye gidebilirim, ama ödev yapmak istemiyorum.) (Bu cümlede “only” kelimesi yanlış kullanılmıştır. “Only” kelimesi, bir eylemin veya durumun yalnızca belirli bir koşul altında gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Bu cümlede ise, “but” kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. Bu, “only” kelimesinin anlamını zayıflatmaktadır.)

Only Kelimesinin Doğru Kullanımına İlişkin Bazı İpuçları

 • “Only” kelimesini, bir şeyi sınırlamak veya vurgulamak için kullanın.
 • “Only” kelimesini, bir eylemin veya durumun yalnızca belirli bir koşul altında gerçekleştiğini belirtmek için kullanın.
 • “Only” kelimesini, “sometimes”, “but” veya “although” gibi kelimelerle birlikte kullanmayın.
 • “Only” kelimesini, cümlede doğru yere yerleştirin. Genellikle, “only” kelimesi cümlede fiilden önce gelir.

Yayımlandı

kategorisi