önsöz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte önsöz kelimesinin manası:

  1. Bir yapıtın amacını, konusunu, işleniş biçimini açıklayan, kimi kez de hazırlanmasında emeği geçen kişileri belirten yazı, mukaddime, dibace.
  2. Kitabın amacını, konusunu, işleniş biçimini açıklayan ve (ya da) hazırlanmasında emeği geçen kişileri anan yazı.

önsöz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları