önsözleşme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "önsözleşme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "önsözleşme" ne demek?

 1. Gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi.

önsözleşme nedir? İlişkili sözcükler

 • Kyoto Sözleşmesi: Uluslararası ticareti kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla gümrük rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına yönelik olarak 1974 yılında imzalanan ve 1999 yılında değişen gümrük uygulamalarını içerecek ve yirmi birinci yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak biçimde yeniden düzenlenen anlaşma. devamı...
 • Net Future Value: Gelecekteki net değŸer, birleşŸik faize ek olarak ve daha az giderlerle gelecekteki gelir değŸeri (Muhasebecilik) devamı...
 • Imece: Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi. Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra devamı...
 • özdevinimli Geçme: Sinem.Geçmenin, gösterimcinin eli değmeksizin kendiliğinden gerçekleşmesi. devamı...
 • Emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek Örnek: Büyük emeller benim bir aile ocağı kurmama da mâni olmuştu. R. N. Güntekin Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek. 1. ümit. 2. şiddetli arzu, hırs, tamah. 3. uzun zamanda devamı...
 • Infibulation: İnfübilasyon, cinsel birleşŸmenin engellenmesi amacıyla klitorisin ve labiyanın çıkartılıp vulva kenarlarıyla birleşŸtirilmesi (bazı kültürlerde görülen bir uygulama); toka ile tutuşŸturur gibi birbirine ilişŸtirme devamı...
 • Bölgeleme: Bölgelemek işi. Kent toprağının kullanılışını denetlemek ve yönlendirmek amacıyla, bir kenti düzentasar çerçevesinde, toprağın bugünkü ve gelecekteki kullanış biçimlerine göre bölgeciklere ayırmak, bu düzenlemeyi gerçekleştirecek kurallar koyarak her bölgedeki yapıların devamı...
 • Sinemacılık: Filmlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri yapmak, film çevirmek, bunların sürüm ve dağıtımını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların tümü, filmcilik. Bu çalışmaları yapanların işi. devamı...
 • Tekelleşme Karşıtı Politika: Tekelleşmeye engel olmak ve tekelleşmenin yol açacağı zararları önlemek ya da azaltmak amacı güden hükümet politikası. devamı...
 • Sağaltıcı Görüşme: Bir bireyin ya da toplumsal kümenin sayrılıklarını, uyumsuzluklarını gidermek ve onları sağlığına, toplumsal uyuma kavuşturmak amacıyla yapılan görüşme, bkz. özesağaltıcı görüşme. devamı...

önsözleşme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.