onuda

“Onuda” İfadesinin Kapsamlı İncelemesi: Anlam, Kullanım ve Çeviri

Giriş

“Onuda” ifadesi, Türkçede sıklıkla kullanılan ve “o” ve “da” kelimelerinin birleşiminden oluşan bir ektir. Bu ek, bir cümleye eklendiğinde, cümledeki belirli bir ismi veya isim cümlesini vurgulamak ve ona özel bir önem kazandırmak için kullanılır. Bu makale, “onuda” ifadesinin anlamını, kullanımını ve İngilizce’ye çevirisini kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

Anlamı

“Onuda” ifadesi, Türkçede aşağıdaki anlamlara gelir:

 • Vurgu: Bir ismi veya isim cümlesini vurgulamak ve ona özel bir önem kazandırmak.
 • Dahil etme: Bir ismi veya isim cümlesini bir listeye veya gruba dahil etmek.
 • Karşılaştırma: Bir ismi veya isim cümlesini başka bir isim veya isim cümlesiyle karşılaştırmak.

Kullanımı

“Onuda” ifadesi, Türkçede aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Vurgu: Bir ismi veya isim cümlesini vurgulamak için cümlenin sonuna eklenir. Örneğin: “Kitabı ben aldım, o değil.”
 • Dahil etme: Bir ismi veya isim cümlesini bir listeye veya gruba dahil etmek için cümlenin ortasına eklenir. Örneğin: “Ali, Ayşe ve Mehmet de gelecekler.”
 • Karşılaştırma: Bir ismi veya isim cümlesini başka bir isim veya isim cümlesiyle karşılaştırmak için cümlenin sonuna eklenir. Örneğin: “Benim arabam daha hızlı, onun arabasından.”

İngilizce’ye Çevirisi

“Onuda” ifadesi, İngilizce’ye aşağıdaki şekillerde çevrilebilir:

 • Vurgu: “too”, “also”, “as well”
 • Dahil etme: “too”, “as well”, “in addition”
 • Karşılaştırma: “too”, “as well”, “in comparison”

Örnekler

Vurgu:

 • Türkçe: “Benim arabam daha hızlı, onun arabasından.”
 • İngilizce: “My car is faster than his car, too.”

Dahil etme:

 • Türkçe: “Ali, Ayşe ve Mehmet de gelecekler.”
 • İngilizce: “Ali, Ayşe, and Mehmet will come too.”

Karşılaştırma:

 • Türkçe: “Benim evim daha büyük, senin evinden.”
 • İngilizce: “My house is bigger than yours, too.”

Sonuç

“Onuda” ifadesi, Türkçede yaygın olarak kullanılan ve bir ismi veya isim cümlesini vurgulamak, dahil etmek veya karşılaştırmak için kullanılan önemli bir ektir. İngilizce’ye “too”, “also”, “as well” ve “in addition” gibi ifadelerle çevrilebilir. Bu makale, “onuda” ifadesinin anlamını, kullanımını ve İngilizce’ye çevirisini kapsamlı bir şekilde incelemiştir ve İngilizce-Türkçe çevirilerde bu ifadenin doğru kullanımına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi