onur kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte onur kurulu kelimesinin manası:

  1. Bir kuruluş veya derneğin üyeleri arasında çıkan onur davalarını gören veya bu kuruluş veya derneğin ilkelerine aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyip karara bağlayan kurul, haysiyet divanı.
  2. Uyarma ve dikkat çekme gibi cezaları gerektiren küçük disiplin olaylarını incelemek ve sonuçlandırmak, okul düzenine aykırı hareketler olup olmadığını denetlemek amacıyle bir öğretmenin başkanlığında çalışan kurul.

onur kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları