önyükselteç ne demek?

Türkçe sözlüklerde "önyükselteç" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "önyükselteç" ne demek?

 1. Asıl yükselteçten önce yer alıp, alçak düzeydeki imleri bu yükseltecin işleyebileceği düzeye ulaştıran, im-gürültü oranını düzelten aygıt.

önyükselteç nedir? İlişkili sözcükler

 • Yükselteç Taklidi: Çokça bilinen ve beğenilen yükselteç seslerinin dijital taklidi. devamı...
 • Yükselteç Taklitleme: Çokça bilinen ve beğenilen yükselteç seslerinin dijital sinyaller yardımıyla taklit edilmesi. devamı...
 • Denge Durganı: Kimyasal dengedeki tepkimede, ürünlerin derişimleri çarpımının, tepkenlerin derişimleri çarpımına oranı. Bu nicelik,.. denklemiyle bulunur. devamı...
 • Okumaya Hazır Oluş: 1-Okumanın öğrenilmesi için gerekli ruhsal düzeye erişmiş olma durumu. 2- Belli bir düzeydeki okuma eğitiminden yararlanabilmek için gereken beden, zihin ve duygu olgunluğu. devamı...
 • Resim Ara Yinelenim Yükselteci: Almaçta resim ve ses imleri ayrıldıktan sonra, resim ara yinelenimini güçlendiren yükselteç. devamı...
 • Yayınma çarpanı: (ikincil bir kaynağın)İkincil kaynak, yüzeyine dik bir biçimde gelen ışıkla aydınlatıldığında, yüzeye dik doğrultuyla 20 ve 70 derecelik açılar yapan doğrultularda ölçülen ışıklılıkların aritmetik ortalamasının, yüzeye dik doğrultuyla 5 derecelik açı yapan doğrultuda ölçülen ışıklılığa oranı. devamı...
 • Muslihe: Arayı düzelten, barışçı. Düzelten, ıslah eden. devamı...
 • Reflectance Reflectivity: ), (fiz.) bir yüzeye çarpan ışıkla yansıyan ışık arasındaki oran. devamı...
 • Ses Soğurganlığı: Bir yüzey tarafından soğurulan ses erkesinin yüzeye vuran erkeye oranı. Bir yüzey tarafından soğurulan ses erkesinin yüzeye vuran erkeye oranı. devamı...
 • Izgesel Yansıtım: Bir yüzeyden yansıyan ışınını erkesinin renklere göre tutarının, yüzeye gelen ışınım erkesine oranı. Bir yüzeyden yansıyan ışınını erkesinin renklere göre tutarının, yüzeye gelen ışınım erkesine oranı. devamı...

önyükselteç ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.