Opalinata ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Opalinata" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Opalinata" ne demek?

 1. Sarcomastigophora şubesinde bulunan, genellikle kurbağalarda daha az olarak da balık, semender ve sürüngenlerde endokommensal olarak yaşayan, makronükleus ve mikronükleus biçiminde iki farklı çekirdek tipi bulunmayan ve bu özelliğiyle Ciliophora’lardan ayrılan, seksüel olarak çoğalan, Opalinatea sınıfını içeren, parazitik, yassı, yaprak biçiminde, çok çekirdekli protozoa alt şubesi.

Opalinata nedir? İlişkili sözcükler

 • Apicomplexa: Genellikle konak hücrelerine girmeye yarayan bir konoit, proteolitik enzim salgılayan roptriler ve hareketliliği sağlayan subpellikular mikrotubullerden meydana gelen, karmaşık yapılı apikal organellere sahip, tek hücreli, genellikle hayatının belirli dönemlerinde bir veya daha fazla sayıda mikropora sahip olan, erişkin evrelerinde kamçı veya siliya bulunmayan, vücut yüzeyindeki ultrastrüktürel sırtlar veya iplikçiklerle sürünme hareketi gösteren, aseksüel olarak çoğa devamı...
 • Tarama Yöntemi: Tarama listesi, görüşme vb. araçlardan yararlanarak var olan bir durumu en son özelliğiyle saptama amacını güden ve öğrencilerin başlıca eğilimlerini ortaya çıkarmaya, karşılaştırmalar yapmaya, sanılamaya yarayan bir araştırma yolu. devamı...
 • Makronükleus: Bk. büyük çekirdek Birden fazla çekirdeğe sahip organizmalarda büyük olan çekirdeğe verilen ad, trofik nükleus, trofonükleus. devamı...
 • Kötü Huylu Tümör: Etraflarında kapsülleri bulunmayan, bulunduğu yerden başka yerlere yayılma ve işgal etme özelliği gösteren, kontrolsüz olarak bölünen, tedavisi son derece güç olan tümörler. devamı...
 • Kinetoplast: (Yun. kinein: hareket etmek; plastos: şekillenmiş) Trypanosoma denilen bir cins kamçılının kaidesine yakın bir bölgede yer alan mitokondriden farklılaşmış yapı. Kinetoplastida takımındaki protozoonlarda uzunlamasına yapılı mitokondri içerisinde bulunan, DNA’dan zengin, devamı...
 • Protozoa: Bk. bir hücreliler Hayvanlar alemindeki en basit organizmaları içeren, tek hücreli, mikroskobik veya makroskobik, birçoğu serbest yaşamlı, kimileri kommensal, mutual veya parazitik yaşam süren, Sarcomastigophora, Labyrinthomorpha, Apicomplexa, Microspora, Acetospora, Myxozoa devamı...
 • çekirdek Zarı: Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zarın her biri. Nükleus zarı. Çekirdekte bulunan oluşumları sitoplazmadan ayıran ve iç içe yerleşen belirgin zar, nükleus zarı, nükleolema. Zarın içte olanı devamı...
 • Bedensel Yapı Sınıflaması: Kretchmer ve onu izleyenlerin, insanları beden yapılarına göre astenik, piknik ve atletik biçiminde adlandırmaları. (Bu temel yapılara ek olarak, ara tip ya da yapılardan da söz edilir.) devamı...
 • Düz Kas: İç organların hareketini sağlayan ve istemsiz olarak çalışan, demetler hâlinde, uzun, iğ biçimli, tek çekirdekli kas hücrelerinin bağ dokusu içinde meydana getirdiği kas tipi. Çoğunlukla iç organ ve damar duvarlarında devamı...
 • Beria: Olgunluk ve güzelliğiyle akranlarından üstün olan sevgili, kadın. olgunluk ve güzelliğiyle akranlarından üstün olan sevgili devamı...

Opalinata ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.