order nedir

Order (Sıra, Tertip)

Anlamı:

 • İngilizce: Bir şeylerin belirli bir sırayla veya düzenle yerleştirilmesi veya yapılması durumu.
 • ** Türkçe:** Bir şeylerin belirli bir sırayla veya düzenle yerleştirilmesi veya yapılması durumu.

Kökeni:

 • Latince “ordo” kelimesinden türemiştir.

Kullanım Alanları:

 • Matematik: Bir kümenin elemanlarının sıralanması.
 • Bilgi İşlem: Verilerin belirli bir sırayla işlenmesi.
 • Mimarlık: Bir yapının veya nesnenin bileşenlerinin düzenlenmesi.
 • Müzik: Notların veya akorların belirli bir sırayla çalınması.
 • Tıp: Vücudun sistemlerinin veya organlarının işleyiş sırası.
 • Hukuk: Yasalara veya kurallara uygunluk sırası.
 • Toplum Bilimleri: Toplumdaki insanların veya grupların statü veya rütbe sırası.

Örnek Cümleler:

 • İngilizce: “Please put the books in order on the shelf.” (Lطفاً kitapları rafta sırayla yerleştirin.)
 • ** Türkçe:** “Sırayla konuşun lütfe.” (Sırayla konuşun lütfe.)
 • İngilizce: “The order of operations in mathematics is parentheses, exponents, multiplication, division, addition, and subtraction.” (Matematikte işlem sırası parantezler, üslü ifadeler, çarpma, bölme, toplama ve çıkmadır.)
 • ** Türkçe:** “Doktorun hastaları muayene sırası hastanın durumunun aciliyetine göre belirlenir.” (Doktorun hastaları muayene sırası hastanın durumunun aciliyetine göre belirlenir.)

Eş Anlamlılar:

 • Sıra
 • Tertip
 • Düzen
 • Sıralama

Zıt Anlamlılar:

 • Karışıklık
 • Dağınıklık
 • Karmaşa

İlgili Kelimeler:

 • Sıralı
 • Tertipli
 • Düzenli
 • Sınıflandırma
 • Hiyerarşi

Önemli Notlar:

 • “Order” kelimesi hem sayılabilir hem de sayılamaz bir isimdir.
 • Sayılabilir bir isim olarak kullanıldığında, belirli bir sırayı veya düzenlemeyi belirtir.
 • Sayılamaz bir isim olarak kullanıldığında, genel bir kavramı veya durumu belirtir.
 • “Order” kelimesi, bir şeyin yapılması veya gerçekleştirilmesi için verilen bir talimatı da belirtebilir.

Özet:

“Order” kelimesi, bir şeylerin belirli bir sırayla veya düzenle yerleştirilmesi veya yapılması durumunu belirtir. Matematik, bilgi işlem, mimarlık, müzik, tıp, hukuk ve toplum bilimleri gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Eş anlamlıları arasında “sıralama” ve “düzen” bulunurken zıt anlamlıları arasında “karışıklık” ve “dağınıklık” yer alır. Hem sayılabilir hem de sayılamaz bir isim olarak kullanılabilir ve bir şeyin yapılması veya gerçekleştirilmesi için verilen bir talimatı da belirtebilir.


Yayımlandı

kategorisi