Organotipik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Organotipik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Organotipik" ne demek?

 1. (Yun. organon: aygıt; typos: örnek) Bitki doku kültüründe üç boyutlu formda ya da fonksiyonda ya da her ikisinde de in vivo organa benzeme durumu.

Organotipik nedir? İlişkili sözcükler

 • Canavar Otugiller: Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, tarım bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası. Otsu formda, gövdeleri kırmızının değişik tonlarında olabilen, yaprakları pul şeklinde körelmiş, meyveleri kapsül tipinde, bitki kökleri üzerinde devamı...
 • Ruhsal üçboyutlu: Gerçekte üçboyutlu olmadığı halde, izleyicide üçboyutlu duygusu uyandıran görüntülerin durumu. (Bu terim, gerçek üçboyutlunun karşıtı olarak kullanılır). devamı...
 • Hacimsel Plantasyon: Üç boyutlu olarak uygulanan doku içi plantasyon. devamı...
 • Ekşi Yonca: Ekşi yoncagillerden, çok yıllık otsu bitki (Oxalis acetosella). Ekşi yoncagiller familyasından, yüksek oranlarda çözünebilir formda oksalat içeren ve genç geviş getirenlerde ve atlarda hipokalsemi sonucu ölümlere veya böbreklerde oksalat taşlarına devamı...
 • Spectralness: Hayaletlilik, hayalet gibi olma durumu, hayalete benzeme durumu, hortlak şŸeklinde olma durumu, hayalî olma durumu devamı...
 • Whoreishness: Sürtüklük, iffetsizlik, namussuzluk, fahişŸeye benzeme durumu devamı...
 • Analogi: Yapı ve köken bakımından benzemeyip görevde benzeme durumu. devamı...
 • üçboyutlu: Eninden ve boyundan başka, derinliği de olan,. Görüntüsü, en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film. (Bu duygu, ruhsal yönden uyandırılabileceği gibi, optik kuralların üçboyutlu görüntüye yol açan özelliklerine devamı...
 • Metastasis: Hastalığın bir uzuvdan diğerine yayılması, metastaz Değişme devamı...
 • Fibrousness: Liflerden yapılmışŸ olma durumu, lifli olma, liflere benzeme durumu devamı...

Organotipik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.