örgü Dördül Tasarımı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "örgü Dördül Tasarımı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "örgü Dördül Tasarımı" ne demek?

 1. (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı.

örgü Dördül Tasarımı nedir? İlişkili sözcükler

 • örgü Tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. devamı...
 • Latin Dördül Tasarımı: (Deneysel tasarım) Her biri k düzeyli üç bağımsız değişken ile yapılan deneylerde, deneysel yanılgıyı küçültmek için işlemlerin her dizeç ve dikeçte bir kez yinelendiği kxk gözeden oluşan deney tasarımı. devamı...
 • Eksik Latin Dördül: (Deneysel tasarım) Dizeç ve dikeçlerinin sayısı birbirine eşit olmayan Latin dördül. anlamdaş Youden dördülü. devamı...
 • ölçünlü Latin Dördül: (Deneysel tasarım) Birinci dizeç ve dikeçlerde A,B,C,… Latin harflerinin ya da 1,2,3,… rakamlarının doğal sırada oldukları Latin dördül. devamı...
 • üç Boyutlu örgü Tasannu: (Deneysel tasarım) n işlemin, n=r.c.t olmak üzere üç-boyutlu r.c.t. sayıda örgüye dağıtıldığı genel bir örgü tasarımı. Burada r, dizeç, ç, dikeç ve t, yinelenme sayılarıdır. devamı...
 • Eşlenik Latin Dördüller: (Deneysel tasarım) Birinin dizeçlerinin ötekinin dikeçleri olduğu Latin dördüller. devamı...
 • Bilgi Sorunu: 1-(Geniş anlamda) Bilmenin (bilginin) özü, oluşu ve olanağına ilişkin bütün (fizikötesi, varlıkbilimsel, ruhbilimsel ve toplumbilimsel) soruları kapsayan sorun. // Özellikle bilginin kaynağı ve değeri üzerinde durur. Bilginin kaynağına ve başarısına ilişkin soruları kapsar. (Bilginin kaynağını usçular us, deneyciler deney, duyumcular duyumlar olarak görürler; bilginin değeri konusunda ise dogmacılarla kuşkucular; nesnelcilerle öznelciler; saltıkçılarla göreciler karşıtlık içindedir.) devamı...
 • Rasgele Bölükler Tasannu: (Deneysel tasarım) Yapılabilecek yanılgıların yansızlığını sağlamak için çeşitli işlemlerin, bölüklerin her birinde yinelendiği ve bu bölükler içerisinde birimlere rasgele dağıtıldığı bir deney tasarımı. devamı...
 • Dizgesel Dördül: (Deneysel tasarım) Bir deney tasarımında işlemlerin aşağıdaki gibi belli bir sıraya göre düzenlenerek elde edildiği dördül :(…) devamı...
 • Yarı Yinelemeli Tasarım: (Deneysel tasarım) Birleşimlerinden yalnızca yarısını kullanan kesirli yineleme ilkesine dayalı deney tasarımı. devamı...

örgü Dördül Tasarımı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.