örgütlü işleyim bölgesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte örgütlü işleyim bölgesi kelimesinin manası:

  1. İşleyimin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, işleyim kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji, yakıt, su, işlenmemiş özdek gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, özel olarak tasarlanan ve düzentasarlarda yer verilen bölge türü.

örgütlü işleyim bölgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları