ornatma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ornatma kelimesinin manası:

  1. Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi.
  2. Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan bir atom veya bir kök yerine bir başka atom veya kökün geçmesi.
  3. Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi.
  4. Ornatmak işi, ikame etme.
  5. Özdeciğin bir öğeciği, bir topağı yerine başka bir türünü koyma işlemi.

ornatma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları