orta dereceli okul sözlük anlamı nedir?

Sözlükte orta dereceli okul kelimesinin manası:

  1. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, imam-hatip okulu, teknisyen okulu, kılgılı sanat okulu ve her türlü sanat enstitüleri ile benzerleri ve bunların dengi özel okullardan herhangi birine verilen genel ad.

orta dereceli okul ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları