Orta Hece ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Orta Hece" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Orta Hece" ne demek?

 1. Hece sayısı ikiden fazla olan kelimede ortada bulunan hece: u-ğul-tu, ça-lış-mak, a-tı-lım, ka-ran-lık, a-la-ca, ça-ğı-rı vb.

Orta Hece nedir? İlişkili sözcükler

 • Orta Hece Yutumu: (Derleme., orta hece düşmesi, hece binişimi, hece gizlenimi, iç hece yutumu) Eklerin etkisiyle, orta hece durumuna geçen bazı seslerin kaybolması: (Ağız-ın > ağzın, (burun-un) > burnun, (oğulak) > oğlak, (oğul-um) > oğlum, (gönül-üm) > gönlüm, (yanıl-ış) > yanlış, bura-da > (burda) , (yay-ıl-ım) > yaylım örneklerinde olduğu gibi (bk. hece yutumu). devamı...
 • Vurgusuz Hece: Bir kelimede vurgu bulunmayan hece. Sözcüklerde baskılı söylenmeyen hece: Bence, yorgun musunuz, durdun mu, Ankara, Isparta, ansızın vb. devamı...
 • Vurgulu Hece: Bir kelimede vurgunun bulunduğu hece. Sözcüklerde baskılı söylenen hece: Ankara, İsparta, ancak, gelme(olumsuz) , gelme (eylemlik) , ansızın, evlerimizin, okullardan, sokaklara vb. devamı...
 • Hece Kaynaşması: Bir kelimede yanyana bulunan iki veya daha çok hecedeki seslerin yahut da yanyana bulunan iki kelimeden birincinin son sesi ile ikincinin önsesinin birleşip kaynaşması ve dolayısıyla hece sayısının azalması olayı: ET. -ne erse ne > EAT. nesene > TT. nesne; ET. yiğirmi >TT. yirmi, EAT. ol ara >TT. ora, EAT. şol ara >TT. şura, EAT. devamı...
 • Hece Yutulması: Bir kelimede ses bakımından birbirine benzer veya eşit seslerden oluşmuş iki heceden birinin zamanla eriyip kaybolması olayı: pazar ertesi>pazartesi; bar-ur (var olmak’tan) >bar>var; dur->dur-ur>-dur; yorı-r>-yor vb. Örnek olarak atlıdır<atlıg tutur, gel-iyor<kel-e yorı-ı gibi. krş. hece kaynaşması. devamı...
 • Uzun Hece: İçinde uzun ünlü bulunan hece: Âdet, kâtip gibi. İçinde uzun ünlü bulunan hece: Nadir (okunuşu: nâdir) , zalim (zâlim) , fail (fail) , medeni (medenî) , salim (salim) , imdat devamı...
 • Hece Yutumu: Kelime içinde benzer hecelerden birinin düşmesi: kilitlemek > kitlemek. (Derleme.. hece düşmesi, hece gizlenimi, büzülme, aşınma) Ünlüyle biten bir kök veya gövdeden sonra ünlü ile başlayan bir kök veya ek devamı...
 • Hece Işareti: Ses bakımından değeri hece olan işaret: v=ev, q=aq, l=al vb. devamı...
 • Hece Eksilmesi: Bk. hece yutulması devamı...
 • Hece Nazmı: Hece tartısına dayanan nazım. devamı...

Orta Hece ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.