Orta Hece Yutumu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Orta Hece Yutumu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Orta Hece Yutumu" ne demek?

 1. (Derleme., orta hece düşmesi, hece binişimi, hece gizlenimi, iç hece yutumu) Eklerin etkisiyle, orta hece durumuna geçen bazı seslerin kaybolması: (Ağız-ın > ağzın, (burun-un) > burnun, (oğulak) > oğlak, (oğul-um) > oğlum, (gönül-üm) > gönlüm, (yanıl-ış) > yanlış, bura-da > (burda) , (yay-ıl-ım) > yaylım örneklerinde olduğu gibi (bk. hece yutumu).

Orta Hece Yutumu nedir? İlişkili sözcükler

 • Hece Yutumu: Kelime içinde benzer hecelerden birinin düşmesi: kilitlemek > kitlemek. (Derleme.. hece düşmesi, hece gizlenimi, büzülme, aşınma) Ünlüyle biten bir kök veya gövdeden sonra ünlü ile başlayan bir kök veya ek devamı...
 • Benzer Hece Yutumu: (Derleme., benzerlik yutumu) Bazı sözcüklerde üst üste gelen benzer iki heceden birinin kaybolması: (dur-ur) > -dur, (yor-ur) > -yor, (var-ır) > var vb. devamı...
 • Orta Hece: Hece sayısı ikiden fazla olan kelimede ortada bulunan hece: u-ğul-tu, ça-lış-mak, a-tı-lım, ka-ran-lık, a-la-ca, ça-ğı-rı vb. devamı...
 • Hece Sınırı: Bir hecenin bitip ötekinin başladığını gösteren ses aralığı: Araba (a-ra-ba) , evlerden (ev-ler-den) , ağaçların (a-ğaç-la-rın) örneklerinde olduğu gibi. devamı...
 • Durum Ortacı: Sıfat-Fiil. Geniş bir zaman kavramı taşıyan, ad ve sıfat gibi kullanılan ortaç. Türkçede bu ortaç -en ekiyle kurulur: Yatanın yürüyene borcu vardır; Giden tren, çok çabuk özlenen erleri götürüyordu ; devamı...
 • Vurgusuz Hece: Bir kelimede vurgu bulunmayan hece. Sözcüklerde baskılı söylenmeyen hece: Bence, yorgun musunuz, durdun mu, Ankara, Isparta, ansızın vb. devamı...
 • Uzun Hece: İçinde uzun ünlü bulunan hece: Âdet, kâtip gibi. İçinde uzun ünlü bulunan hece: Nadir (okunuşu: nâdir) , zalim (zâlim) , fail (fail) , medeni (medenî) , salim (salim) , imdat devamı...
 • Vurgulu Hece: Bir kelimede vurgunun bulunduğu hece. Sözcüklerde baskılı söylenen hece: Ankara, İsparta, ancak, gelme(olumsuz) , gelme (eylemlik) , ansızın, evlerimizin, okullardan, sokaklara vb. devamı...
 • Hece Yutulması: Bir kelimede ses bakımından birbirine benzer veya eşit seslerden oluşmuş iki heceden birinin zamanla eriyip kaybolması olayı: pazar ertesi>pazartesi; bar-ur (var olmak’tan) >bar>var; dur->dur-ur>-dur; yorı-r>-yor vb. Örnek olarak atlıdır<atlıg tutur, gel-iyor<kel-e yorı-ı gibi. krş. hece kaynaşması. devamı...
 • Tek Heceli Dil: Çince ve Tibetçe gibi kelimeleri tek heceden oluşan dil. Sözcükleritek heceli dil: Çince, Tibetçe vb. devamı...

Orta Hece Yutumu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.