Ortalama Değişken Maliyet ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ortalama Değişken Maliyet" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ortalama Değişken Maliyet" ne demek?

 1. Toplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan değişken maliyet.

Ortalama Değişken Maliyet nedir? İlişkili sözcükler

 • Gizli Maliyet: Üretim sürecinde kullanılmakla beraber mülkiyeti girişimciye ait olduğu için herhangi bir parasal bedel ödenmeden sağlanan aramalları ve üretim faktörleri dolayısıyla katlanılan maliyet. krş. açık maliyet devamı...
 • Gayrisafi Değişim Ticaret Haddi: Belirli bir dönemde gerçekleştirilen dışsatım miktarı karşılığında ne kadar dışalım yapıldığını gösteren ve dışsatım miktar dizininin dışalım miktar dizinine bölünmesiyle hesaplanan oran. krş. dışsatım miktar dizini, dışalım miktar dizini devamı...
 • Dolaylı Maliyet: Doğrudan doğruya belirli bir üretim birim veya hacmiyle ilişkili olmayan, bakım, onarım, yönetim, denetim ve vergiler dolayısıyla işletmenin katlandığı maliyet. krş. doğrudan maliyet devamı...
 • üretici Fiyatı: Bir birim malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerle hesaplanan fiyat, diğer bir deyişle bir birim mal karşılığı üreticinin eline geçen para miktarı. devamı...
 • Değişken Girdi: Üretim için gerekli olan ve kullanılan miktarı üretilen malın miktarı ile aynı yönde değişen girdi. devamı...
 • Economics Of Scale: işletmelerin bir üründen büyük miktarlarada ürettiklarinde birim maliyetin düşmesiyle elde ettikleri maliyet avantajı. devamı...
 • Ortalama ürün: Diğer üretim faktörleri sabitken, bir birim üretim faktörü başına düşen ürün miktarı. devamı...
 • Toplam Maliyet: Toplam değişken maliyet ile toplam sabit maliyet toplamı. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...

Ortalama Değişken Maliyet ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.