Ortalama Ithalat Eğilimi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ortalama Ithalat Eğilimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ortalama Ithalat Eğilimi" ne demek?

 1. Bk. ortalama dışalım eğilimi

Ortalama Ithalat Eğilimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Ortalama Biriktirme Eğilimi: Bk. ortalama tasarruf eğilimi devamı...
 • Hareketli Ortalama: Göstergelerdeki hareketleri belirli bir dönem boyunca dikkate alan ve önceki döneme göre eğilimi gösteren ortalama. devamı...
 • Average Propensity To Import: Ortalama dışalım eğilimi devamı...
 • Average Propensity To Invest: Ortalama yatırım eğilimi devamı...
 • Apc: Antijen sunumu hücreleri Bk. ortalama tüketim eğilimi devamı...
 • Ortalama Sapma: Bir değerler dizisinin ortalama değere göre yaptığı sapmaların (ayrılıkların) salt değerinin aritmetik ortalaması; Ay. bk. ortalama yanılgı. devamı...
 • Dışalım Eğilimi: Ortalamadışalım eğilimi ve marjinaldışalım eğilimi olarak tanımlanan, dışalımla milli gelir arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı. devamı...
 • Snappishness: Isırma eğŸilimi; sert olma eğŸilimi, aksi olma eğŸilimi, kısa ve kaba cevaplar verme eğŸilimi devamı...
 • Ağırlıklı Ortalama: Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra bulunan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama. Bir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme devamı...
 • Weighted Average: AğŸIrlıklı ortalama, tartılı ortalama, denge ortalama, farklı bileşŸenleri farklı yollarla ağŸırlıklılandırılmışŸ ortalaması; bir tedarikin değŸerini ölçme metodu devamı...

Ortalama Ithalat Eğilimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.