ortam sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ortam kelimesinin manası:

  1. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü
    Örnek: Bu ağustos ayı, bir cinayet için hiç de uygun ortam değildi. H. Taner
  2. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü.
  3. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.
  4. Bir kuvvetin etkimesini ya da bir etikinin iletilmesini sağlayan özdeksel çevre.
  5. Kültürortamı. Az çok katı besin maddesi, jelatin vb. ile karışık herhangi bir sıvı olup doku ve hücreler için yetiştirme kültürü. Besi yeri.
  6. Bir fiilin yapıldığı ya da bir etkinin taşındığı bir araç, çevre, hava.
  7. Herhangi bir kuvveti ya da özdeği içinde bulunduran ve devinime olanak veren bir özdek ya da karışım.
  8. Vasat.

ortam ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları