ortaokul sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ortaokul kelimesinin manası:

  1. Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle üç yıllık ortaöğretim okulu.
  2. Öğrencileri genel eğitim yoluyle bir yandan yaşama, öte yandan daha sonraki öğretim basamağına hazırlayan üç yıllık okul.

ortaokul ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları