örtük fiyat indirgeyicisi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte örtük fiyat indirgeyicisi kelimesinin manası:

  1. Bk. gayrisafi millî hasıla indirgeyicisi, gayrisafi yurt içi hasıla indirgeyicisi

örtük fiyat indirgeyicisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları