örtülü omurlular sözlük anlamı nedir?

Sözlükte örtülü omurlular kelimesinin manası:

  1. Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımından, omurlarında kat kat kireçleşmiş çemberler bulunan, vücutları yassı, göğüs yüzgeçleri büyük, bazen kuyruğa doğru iki küçük sırt yüzgeci bulunan türleri olan bir alt takım.
  2. Kıkırdaklı balıklarından, omurlarında kat kat kireçleşmiş çemberler bulunan, vücutları yassı, göğüs yüzgeçleri büyük, bazen kuyruğa doğru iki küçük sırt yüzgeci bulunan türleri içine alan taksonomik bir grup.

örtülü omurlular ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları