örüntü çözümlemesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "örüntü çözümlemesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "örüntü çözümlemesi" ne demek?

 1. Ölçek soruları topluluğu içinde belirli ve önemli bir ilke çevresinde salkımlanabilecek soruları bulma.

 2. Birçok öğeden ya da bileşenden oluşan bir dizgeyi, bir bütünü, her biri kendi içinde benzeşik (homojen) alt bölümlere ayırma; bütünü oluşturan öğeleri ve bunların birbiri ile ilişkilerini ortaya çıkarma.

örüntü çözümlemesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Etmen çözümlemesi: Test puanları gibi bir dizi değişken arasındaki iç-bağlılaşmaları çözümleyen türlü yöntemlerden biri. Bulgulara temel olan başlıca öğeleri ortaya çıkarmak amacıyle test puanlarının incelenmesi. devamı...
 • Istikrar çözümlemesi: Bir iktisadi sistemde değişkenler denge durumlarından saptığında, bunların zaman içinde eski dengelerine yönelmelerinin ya da bu noktalardan uzaklaşmalarının çözümlenmesi. devamı...
 • Algısal örüntü: Biçim-Fon, karşıtlık-benzerlik, türlü zaman ve uzay ilişkileri gibi öğeleri kapsayan, kendi içinde de bir bütünlüğü bulunan duyumsal veriler. devamı...
 • Davranışsal örüntü: Aynı ya da ayrı zamanlarda ortaya çıkmakla birlikte kimi açılardan görevsel bir bütünlük gösteren karmaşık davranışlar bütünü. devamı...
 • çözümsel Sorunlar: Öğrencileri çözümsel çalışmalara yöneltmek, onlara “bütün” ve “bileşik” durumdaki düşünce ya da yargıları ayrı ayrı ve daha yalın biçimde açıklattırmak, kural ve yasalar tam ve doğru olarak benimsetmek, birtakım olayların neden-sonuç ilişkilerini buldurmak amacıyle sorulan sorular. devamı...
 • Dizimsel Tür çözümlemesi: Verilen bir deyimin dizimsel tür dizisini ortaya koyma işlemi. || Krş.. dizimsel tür dizisi. devamı...
 • Tragedya: Trajedi. Klasik tanımlamasında, yüceltilmiş sözlerle yazılan, yüceltilmiş bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle, seyircinin korkuya ve acımaya yönelerek duygusal arınmaya gittiği oyun türü. Çağdaş tanımı içinde, olağan devamı...
 • Yanıt Kartı: Bir soru çizinliğinde soruları izleyen yanıt seçeneklerinin uzun ve karmaşık olduğu durumlarda başvurulan ve çizinlikten ayrılarak yanıtlayıcıya verilmek üzere söz konusu seçenekleri sıralayan kart. devamı...
 • Savruklama: Güldürü filmlerinin en yalınç, en ilkel ve özellikle sinemanın ilk yıllarından sessiz sinemanın sonuna dek büyük bir gelişme gösteren çeşidi. Sinemadakisavruklama, 16. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan “commedia dell’arte”ye, Ortaçağ farslarının geleneğine, İngiliz müzikhollerindeki pandomimaya dayanır.savruklamada gülüt denilen gülünç buluşlar birbirini hızla izler; sopalama, kovalama, tekme atma, kremalı pasta fırlatma, beklenmedik rastlaşma gibi kaba güldürme öğeleri devamı...
 • çözümsel Ruhbilim: Ruhsal yaşantımızın temel görevlerini bulmak, önem sırasına göre dizmek, bunları oluşturan parçalara ayırmak ve sonra birbiriyle ve ruhbilim alanıyle ilişkilerini bulmaya çalışarak insan davranışını dizgeli olarak inceleyen ruhbilim dalı. devamı...

örüntü çözümlemesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.