östrojenik Etkili Bitkiler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "östrojenik Etkili Bitkiler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "östrojenik Etkili Bitkiler" ne demek?

 1. Çok fazla tüketildiğinde döl yatağı salgısının niteliğini değiştiren ve spermanın ovuma doğru hareketinin aksamasına bağlı kısırlık olgularını meydana getiren, sarımsak üçgülü, çayır üçgülü, melez üçgül, yonca ve fıçı yoncası gibi bitkiler. Üçgüller isoflovonları, yonca türleri coumes’ları taşırken, ak üçgül gibi bazı mera otları östrojenik olmayıp mantarlarla bulaştığında östrojen miktarı artabilir.

östrojenik Etkili Bitkiler nedir? İlişkili sözcükler

 • östrojenik Etkili Yem Katkıları: Bir dönem kullanımına izin verilen ancak kanserojen etkisinden dolayı yasaklanan östrojenik etkiye sahip anabolizanlar. devamı...
 • Hiperöstrojenik: Yüksek östrojenik etki, yüksek östrojenik etkiye sahip olan. devamı...
 • Hemolitik Etkili Bitkiler: Hayvanlar tarafından fazla miktarda tüketildiğinde hemoliz meydana getiren, kara lahana ve karnabahar, lahana, soğan, yabani sarımsak, hardal, yabani hardal eğrelti otu, it üzümü, orman lahanası, köpek lahanası gibi bitkiler. devamı...
 • Siyanik Asit Oluşturan Bitkiler: Yapısında siyanojenik glikozit içeren ve hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucunda hidrosiyanik asit açığa çıkararak siyanür zehirlenmesine neden olan ve daha çok geviş getiren hayvanların etkilendiği ak üçgül, yem kanyaşı, sorgum, yonca ve burçak gibi bitkiler. devamı...
 • Konjuge östrojenik Hormonlar: Sentetik olarak equilin ve östron veya gebe kısrakların idrarından kısmen veya tamamen elde edilen suda çözülebilen, biçimsiz yapıda konjuge östrojen bileşikleri. devamı...
 • Konjuge östrojenik Hormonlar: Sentetik olarak equilin ve östron veya gebe kısrakların idrarından kısmen veya tamamen elde edilen suda çözülebilen, biçimsiz yapıda konjuge östrojen bileşikleri. devamı...
 • östrojenizm: Östrojenlerin toksik olmakla birlikte düşük düzeylerde alınmaları sonucu oluşan hastalık tablosu. Çiftlik hayvanlarında başta yonca türleri olmak üzere östrojenik potansiyele sahip bitkilerin meralarda tüketiminden kaynaklanır. Yavrulama oranı çok düşer, güç doğumlar, endometriyum hiperplazisi, hidrometra, piyometra, cinsel davranış değişimleri, klitoris büyümesi ve dölyatağı prolapsuslarına sık rastlanır. Kastre edilmiş koçlarda bulbouretral bezler hipertrofiye uğrar. Gebe olmayan koyunlarda devamı...
 • östrojenizm: Östrojenlerin toksik olmakla birlikte düşük düzeylerde alınmaları sonucu oluşan hastalık tablosu. Çiftlik hayvanlarında başta yonca türleri olmak üzere östrojenik potansiyele sahip bitkilerin meralarda tüketiminden kaynaklanır. Yavrulama oranı çok düşer, güç doğumlar, endometriyum hiperplazisi, hidrometra, piyometra, cinsel davranış değişimleri, klitoris büyümesi ve dölyatağı prolapsuslarına sık rastlanır. Kastre edilmiş koçlarda bulbouretral bezler hipertrofiye uğrar. Gebe olmayan koyunlarda devamı...
 • üçgül: Bir tür yonca. Bk. yonca devamı...
 • çayır Tetanisi: Yüksek süt verimli ineklerde, genç mera otlarının alınmasında, birkaç gün içinde görülen hipomagnezemi ve hipokalsemiyle ilişkili belirgin eksitasyon, tonik-klonik konvülziyonlar, ayrıca yatalak h devamı...

östrojenik Etkili Bitkiler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.