ot silajı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ot silajı kelimesinin manası:

  1. Kuru maddesi yüksek (ortalama % 50) yeşil yemlerin biçildikten sonra doğranarak hava ve su sızdırmayan silo yapılarında silajlanması suretiyle elde edilen, kuru otla silaj arasında bir fiziksel karaktere sahip olan yem, otlaç, heyleç.

ot silajı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları