ötanazi ne demek

Ötanazi

Ötanazi, bir kişinin yaşamına kasıtlı olarak son verilmesidir. Bu, kişinin kendi isteğiyle (aktif ötanazi) veya başkasının isteğiyle (pasif ötanazi) yapılabilir. Aktif ötanazi, genellikle ölümcül bir ilaç enjekte edilerek veya boğularak yapılır. Pasif ötanazi ise, kişinin yaşam destek sistemlerinin kapatılması veya tıbbi tedavi verilmemesidir.

Ötanazi, yüzyıllardır tartışılan bir konudur. Bazı insanlar, kişinin kendi yaşamına son verme hakkına sahip olduğunu savunurken, diğerleri bunun ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünmektedir. Ötanazi, birçok ülkede yasa dışıdır, ancak bazı ülkelerde belirli koşullar altında izin verilmektedir.

Ötanazi Türleri

  • Aktif Ötanazi: Bir kişinin yaşamına kasıtlı olarak son verilmesidir. Bu, genellikle ölümcül bir ilaç enjekte edilerek veya boğularak yapılır.
  • Pasif Ötanazi: Bir kişinin yaşam destek sistemlerinin kapatılması veya tıbbi tedavi verilmemesidir.
  • Yardımlı İntihar: Bir kişinin kendi yaşamına son vermesine yardım edilmesidir. Bu, genellikle ölümcül bir ilaç reçete edilerek veya intihar yöntemleri hakkında bilgi verilerek yapılır.

Ötanazi Tartışması

Ötanazi, yüzyıllardır tartışılan bir konudur. Bazı insanlar, kişinin kendi yaşamına son verme hakkına sahip olduğunu savunurken, diğerleri bunun ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünmektedir. Ötanazi tartışmasının ana argümanları şunlardır:

  • Özgürlük Argümanı: Ötanaziyi savunanlar, kişinin kendi yaşamına son verme hakkına sahip olduğunu savunmaktadır. Onlara göre, kişi kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olmalı ve yaşamına son verme kararı da dahil olmak üzere kendi hayatıyla ilgili kararları kendisi vermelidir.
  • Acı Argümanı: Ötanaziyi savunanlar ayrıca, ötanazinin acı çeken kişilere yardım etmek için kullanılabileceğini savunmaktadır. Onlara göre, ötanazi, acı çeken kişilerin onurlu bir şekilde ölmelerine olanak sağlar.
  • Kaynak Argümanı: Ötanaziyi savunanlar ayrıca, ötanazinin sağlık kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayabileceğini savunmaktadır. Onlara göre, ötanazi, uzun süreli ve pahalı tıbbi tedavilere ihtiyaç duyan kişilerin yaşamlarına son verilmesini sağlayarak sağlık kaynaklarının daha ihtiyaç duyan kişilere aktarılmasını sağlayabilir.

Ötanaziye Karşı Argümanlar

  • Kutsallık Argümanı: Ötanaziye karşı çıkanlar, insan yaşamının kutsal olduğunu ve hiçbir koşulda bir kişinin yaşamına son verilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Onlara göre, ötanazi, insan yaşamının değerini azaltır ve insanları daha kolay öldürülebilir hale getirir.
  • Eğimli Kayma Argümanı: Ötanaziye karşı çıkanlar ayrıca, ötanazinin bir kez yasallaştırıldığında giderek daha fazla kişinin yaşamına son verilmesine yol açacağını savunmaktadır. Onlara göre, ötanazi, başlangıçta sadece acı çeken kişilere uygulanırken, zamanla yaşlılar, engelliler ve hatta ekonomik olarak üretken olmayan kişilere de uygulanmaya başlanabilir.
  • İstismar Argümanı: Ötanaziye karşı çıkanlar ayrıca, ötanazinin istismara açık olduğunu savunmaktadır. Onlara göre, ötanazi, yaşlılar, engelliler veya ekonomik olarak üretken olmayan kişilerin yaşamlarına son vermek isteyen kişiler tarafından kullanılabilir.

Ötanazi ve Hukuk

Ötanazi, birçok ülkede yasa dışıdır. Ancak, bazı ülkelerde belirli koşullar altında izin verilmektedir. Örneğin, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da ötanazi yasaldır. Bu ülkelerde, ötanazi, acı çeken ve yaşam kaliteleri düşük olan kişilere uygulanabilir.

Türkiye’de ötanazi yasa dışıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 84. maddesine göre, “kasten öldürme” suçu, “bir insanı öldüren kişiye” verilir. Bu suçun cezası, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Sonuç

Ötanazi, yüzyıllardır tartışılan bir konudur. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı insanlar, kişinin kendi yaşamına son verme hakkına sahip olduğunu savunurken, diğerleri bunun ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünmektedir. Ötanazi, birçok ülkede yasa dışıdır, ancak bazı ülkelerde belirli koşullar altında izin verilmektedir.


Yayımlandı

kategorisi