ötektoid sementit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ötektoid sementit kelimesinin manası:

  1. Ötektoid dönüşüm sonucu oluşmuş sementit.

ötektoid sementit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları