Otoimmün Hemolitik Anemi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Otoimmün Hemolitik Anemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Otoimmün Hemolitik Anemi" ne demek?

 1. Alyuvarlara karşı vücudun ürettiği otoantikorlar nedeniyle oluşan immün aracılı hemoglobinüri, bilirubinuri, anemi ve sarılıkla belirgin, köpek ve kedilerde görülen bir hastalık. Tanı, pozitif Coombs testine dayandırılır, birincil hemolitik anemi, idiopatik immün hemolitik anemi.

Otoimmün Hemolitik Anemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi: Alyuvarların küçük arteryoller ve kılcal damarlarda parçalanmasından kaynaklanan, damar içi hemolizis, hemoglobinüri ve poikilositozisle belirgin anemi, mikroanjiyopatik anemi, parçalanma anemisi, mekanik hemolitik anemi. Septisemi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve salmonellozis gibi damar endotelini şiddetli derecede etkileyen bozuklukları takiben oluşur. devamı...
 • Idiopatik Immün Hemolitik Anemi: Otoimmün hemolitik anemi. devamı...
 • Hemolitik üremik Sendrom: Bakteriyel toksemi sonucu oluşan, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, mikrositozis, poikilositozis, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliğiyle belirgin hastalık tablosu. devamı...
 • Mekanik Hemolitik Anemi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. devamı...
 • Yeni Doğanların Alloimmün Hemolitik Anemisi: Tay, domuz ve buzağılarda doğumdan sonra alloantijenlere karşı oluşan hemolizis, sarılık ve hemoglobinüriyle belirgin hastalık, yeni doğanların izoimmün lökopenisi, izoimmün hemolitik anemi. Alyuvarların maternal dolaşıma girmelerine izin veren yavru zarı kanamaları, kan nakilleri, anaplazmozis ve babeziozisten korunma için hazırlanan kan kökenli aşılarla kristal violetle inaktive edilen domuz kolera aşısından kaynaklanır. devamı...
 • Izoimmün Hemolitik Anemi: Yeni doğanların alloimmün hemolitik anemisi. devamı...
 • Soğuk Aglutinin Hastalığı: Köpek ve kedilerde vücut sıcaklığı düştüğünde, kılcal damarlardaki aglutinasyon sonucu deride kızartı, kanama, morarama ve nekrozun yanısıra hemolitik anemiyle belirgin ender olarak görülen otoimmün bir hastalık, soğuk hemaglutinin hastalığı. Alyuvarlara karşı oluşan otoantikorların 370C’nin altında etkili olması nedeniyle biçimlenir. devamı...
 • Mikroanjiyopatik Anemi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. devamı...
 • Immün Hemolitik Anemi: Çeşitli ilaçlara, zehirlere veya antijenlere karşı oluşturulan izoantikor veya otoantikorların neden olduğu hemolizisten kaynaklanan anemi. devamı...
 • Mast Hücre Lösemisi: Genellikle 8 yaşından büyük erkek kedilerde, dalağın büyümesi, anemi, kusma, karaciğer ve iç organlara ait lenf yumrularında büyüme, asitesle dalakta kırmızı pulpada yoğun mast hücrelerinin birikimiyle belirgin hastalık. devamı...

Otoimmün Hemolitik Anemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.