Otoimmünite ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Otoimmünite" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Otoimmünite" ne demek?

 1. Öz bağışıklık

 2. Selftoleransın zayıflaması ya da bozulması durumunda ortaya çıkan, bağışıklık cevabının kendi antijenlerine (vücutta oluşan) karşı oluştuğu anormal bir durum.

 3. Bağışıklık hücrelerinin veya antikorların vücudun normal dokularındaki biyokimyasal belirteçleri tanımayarak

 4. Vücudun kendi organ ve dokularındaki antijene karşı antikor oluşturması durumu.

Otoimmünite nedir? İlişkili sözcükler

 • Otoimmün: Öz bağışık Kendi bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan antikorların neden olduğu durum veya bu nitelikle belirgin. devamı...
 • Otoimmün Hastalık: Vücudun kendi dokularına karşı oluşan hücre aracılı bağışıklık reaksiyonu veya özgün antikor üretimi sonucu ortaya çıkan özel hastalık grubu. Dermatomiyozitis, bullöz pemfigoit, glomerulonefritis, lenfositik tiroiditis, romatoit artritis, gloerulonefritis ve birçok dermatozisler kedi ve köpeklerdeki otoimmün hastalıklardır. devamı...
 • Otoantikor: Öz antikor Vücutta normal doku bileşeni olarak bulunan antijenlere karşı bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan bir protein. Otoimmün hastalıkların oluşmasına neden olur. devamı...
 • Asidoz: Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu. Şeker hastalığı ya da herhangi bir sebeple kan pH’sının düşmesi. devamı...
 • Otoimmün Dermatozis: Otoimmüniteye bağlı olarak deride oluşan patolojik değişim. Ender görülür, uygun immünolojik testler kullanarak doku veya dolaşımdaki antikorların ortaya konmasıyla tanı konur. devamı...
 • Otoimmün Hemolitik Anemi: Alyuvarlara karşı vücudun ürettiği otoantikorlar nedeniyle oluşan immün aracılı hemoglobinüri, bilirubinuri, anemi ve sarılıkla belirgin, köpek ve kedilerde görülen bir hastalık. Tanı, pozitif Coombs testine dayandırılır, birincil hemolitik anemi, idiopatik immün hemolitik anemi. devamı...
 • Dejenerasyon: Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri. Yozlaşma devamı...
 • Sperm Antikorları: Spermatozoona karşı vücudun ürettiği antikorlar. devamı...
 • Komünite Ekolojisi: Ekolojinin çeşitli türlerinden oluşan bir toplumun bireyleri ile yaşadıkları ortam arasındaki ilişkilerini inceleyen alt kolu. Topluluk ekolojisi, ekosistem ekolojisi. Topluluk ekolojisi. devamı...
 • Rekonstrüksiyon: Yeniden kurma. Cerrahi bir yöntemle alınmış bir organı kendi dokuları ve/veya protezle yeniden oluşturma işlemi(örn:meme kanserinde göğüs alındıktan sonra göğsün yeniden oluşturulması:meme rekonstrüksiyonu) devamı...

Otoimmünite ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.