Otolith ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Otolith" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Otolith" ne demek?

 1. Otolit, statolit, denge sağŸlama ile ilgili bitki veya hayvan hücrelerinde bulunan granül (Biyoloji)

Otolith nedir? İlişkili sözcükler

 • Otolithic: (Biyoloji) otolite ait, otolit ile ilgili (denge sağŸlama ile ilgili bitki veya hayvan hücrelerinde bulunan granül) devamı...
 • Lökoplast: Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılılarda sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik. (Yun. leukos: ak; plastos: oluşmuş) Bitki hücrelerinde ya da bazı kamçılı bir hücrelilerde bulunan renksiz plâstitler. devamı...
 • Rafit: Bazı hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde. Bitki hücrelerinde metabolizma ara ürünleri olarak meydana gelen ve iğne şeklinde kalsiyum okzalat kristalleri. devamı...
 • Katalaz: Hidrojen peroksiti suya ve oksijen molekülüne parçalayan ve oksijen alıcısı gerektirmeyen bir enzim. Hidrojen peroksidi parçalayan hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, mol kütlesi 225000-250000 g aralığında olan, pH=7 de ciğer devamı...
 • özsu: Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare. Hayvan veya bitki dokusundaki su. devamı...
 • Otolith Organ: Otolit organ devamı...
 • Mikrotüpçük Organizasyon Bölgesi Mtoc: Hayvan hücrelerinde mikrotüpçüklerin çıktığı ve serbest uçlarının plâzma zarına doğru ışınsal olarak uzandığı, merkezinde sentriyolün yer aldığı, sitosoldeki mikrotüpçük molekül topluluğunun bulunduğu yer; bira mayasında ise çekirdek zarında iğ kutup cisimciğinin bulunduğu bölge. Yüksek yapılı bitki hücrelerinde bu bölgede sentriyol bulunmaz. devamı...
 • Oleoplast: (Yun. plastos: şekillenmiş; elaion: yağ) Bitki hücrelerinde, içinde sıvı ya da katı yağ depolanan renksiz organel, plâstit. Elaioplâst. Bitki hücrelerinde, içinde sıvı veya katı yağ depolanan renksiz organel. devamı...
 • Sentriyol: Hayvan hücreleri, algler, yosunlar, eğreltiler ve Ginko ağacı gibi ilkel bitkilerin hücrelerinde çekirdeğin hemen yanında bulunan, 27 (9×3) mikrotüpçükten üçlü gruplar olarak yapılmış olan (3 x 9), bitki hücrelerinde bulunmayan, hücre bölünmesinin profaz safhasına kadar kendini eşleyerek sayısını iki çifte çıkaran ve birer çift olarak hücrenin kutuplarına göç ederek iğ ipliklerinin organizasyonunu yapan bir çift devamı...
 • Ortak Yaşam: İki hayvan, iki bitki veya bir hayvan bir bitki arasındaki karşılıklı yararlanmaya dayanan beraberlik. Birden çok türe ait bireylerin bir arada yaşaması. Farklı iki organizmanın yakın ilişki içinde yaşamaları, simbiyoz, devamı...

Otolith ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.