Otozomal çekinik Kalıtım ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Otozomal çekinik Kalıtım" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Otozomal çekinik Kalıtım" ne demek?

 1. (Yun. autos: kendi; soma: vücut) Bir otozomda taşınan homozigot çekinik mutant bir genin belirlediği karakterin kalıtım şekli. Otozomal resesif kalıtım.

Otozomal çekinik Kalıtım nedir? İlişkili sözcükler

 • Otozomal Baskın Kalıtım: (Yun. autos: kendine; soma: vücut) Bir otozomda taşınan homozigot baskın mutant bir genin belirlediği karakterin kalıtım şekli. Otozomal dominant kalıtım. devamı...
 • Otozomal Resesif Kalıtım: Bk. otozomal çekinik kalıtım devamı...
 • Otozomal Dominant Kalıtım: Bk. otozomal baskın kalıtım devamı...
 • çekinik: Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan (soya çekim nitelikleri), resesif. Baskın (dominant) alelinin varlığında etkisini göstermeyen alel. Resesif. devamı...
 • Kalıtsal Kardiyomiyopati: Çeşitli sığır ırklarında gençlerde veya erişkinlerde, karıncık ritm bozuklukları, deri altı ödemi, hidrotoraks, asites, fibrozis ve kalp kası nekrozuyla belirgin, otozomal resesif özellikte kalıtsal hastalık. Hereford ırkı sığırlarda yünümsü kıl örtüsü sendromuyla birlikte görülür. devamı...
 • Etkinlik Derecesi: Belli bir genotipin fenotipik olarak belirme derecesini tanımlamada kullanılan bir kavram olup, bir geninetkinlik derecesi, etkin bir genin fenotipte meydana getirdiği etkinin derecesidir. Bu özellik, genin sorumlu olduğu karakterin bireylerde ortaya çıkma dereceleriyle belirlenir. devamı...
 • Autosomal Recessive Inheritance: Otozomal çekinik kalıtım devamı...
 • Allozigot: (Yun. allos: diğer; zygotos: çift, çiftleşme) İki homolog genin, kaynaklarının birbirinden bağımsız olduğu düşünülen bir homozigot. devamı...
 • Kontrol çaprazlaması: Baskın görünüşlü bireylerin homozigot ya da heterozigot olduklarını belirlemek üzere çekinik görünüşlü bireyle çiftleştirilmesi. devamı...
 • Otozigot: (Yun. autos: kendi; zygon: boyunduruk) İki homolog genin ortak kökenden geldiği homozigot. devamı...

Otozomal çekinik Kalıtım ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.