ötücü kuğu kuşu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ötücü kuğu kuşu kelimesinin manası:

  1. (Cygnus cygnus,) Kazsılar (Anseriformes) takımının ördekgiller (Anatidae) familyasından (bk.) bir kuş türü. Uzunluğu 155 cm. Tüyleri beyazdır. Gagası sarı, ayakları kara olur. Palearktik bölgenin kuzeyinde yaşar.

ötücü kuğu kuşu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları