Oturulabilirlik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Oturulabilirlik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Oturulabilirlik" ne demek?

 1. Bir konutun ya da bir yerleşim yerinin insanların yerleşmesine ve yaşamlarını sürdürmesine elverişli nitelikler taşıması.

Oturulabilirlik nedir? İlişkili sözcükler

 • Oturulabilir Alan: Bir konutun, bodrum, çatı, merdivenlik vb. yerleri dışında kalan ve insanların oturmalarına elverişli nitelikler taşıyan bölümlerinin yüzölçümleri toplamı. bk. yararlı alan. devamı...
 • Düzenleyim: Bir kentin, kasabanın tümünün ya da bir yerleşim yerinin bir bölümünün kendiliğinden gelişmesine engel olmak, bu gelişmeye toplum yararına bir biçim vermek amacıyla, yerleşim yerinin işlevleriyle toprak kullanımı arasında bir ilişki kurmayı öngören, geleceğe dönük bir kamusal eylem türü. devamı...
 • Yaşanabilirlik: Bir konutun ya da bir kentin niteliklerinin insanların yaşamını sürdürebilmelerine elverişli oluşu. devamı...
 • Kentleşme: Kentleşmek işi. Elverişli koşulların doğmasıyla kırsal yörede bulunan küçük bir yerleşim yerinin zamanla büyüyüp kalabalıklaşması, kent niteliğini kazanması. devamı...
 • Düşkent: Geçmiş yüzyıllar içinde, kentlerin düzenli ve tasarlı bir biçimde gelişmesine önem vermiş ve bu yolda çalışmış kimselerin, ekonomik olanaklarının elverişliliğini, yerleşim yerlerinin özgül koşullarını, halkın eğilimlerini hesaba katmaksızın, her yerleşim yeri için değişmez bir biçimde önerdikleri tasar türünün doğuracağı varsayılan kent. devamı...
 • Erişebilirlik: Bir taşınmaza, bir yerleşim yerine ya da bir yerleşim yerinin sunduğu kamusal işgörülere erişme olanağı, varış kolaylığı. devamı...
 • Görey Yapıtasarcılığı: Bir yerleşim yerinin doğal güzelliklerinin, kırsal niteliklerinin korunması ve geliştirilmesi, insanların bu değerlerden daha çok yararlanmalarının sağlanması amacıyla, kent tasarcılarıyla yakın bir işbirliği yaparak, bu değerlerin bulunduğu alanları uzun süreli tasarlara konu yapan ve bunlarla ilgili tasarımları hazırlamanın yöntemlerini gösteren yapıtasarcılık bilimi alt dalı. bkz. bahçe yapıtasarcılığı. devamı...
 • Kentbilim: 1 – Geniş anlamda, kentlerin değişmesine, büyümesine, gelişmesine, bayındırılmasına ve düzenlenmesine yön veren, kentsel çevreyi, yaşamın toplumsal, ekonomik, ekinsel yönetkil ve güzelduyusal gereklerini gözönünde tutarak düzenleyen uğraşı, bilim ve sanat dalı. 2 – Dar anlamda, yerleşim yerleri için düzentasarlar hazırlamanın yöntemlerini öğreten bilim dalı ve bu dalda yetişmiş kimselerin uğraşısı. 3 – Kent bilimlerinden biri. devamı...
 • Getto: Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak yerleştirildikleri ve her türlü gereksinimlerini başka yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle, Yahudi mahallesi. Bir yerleşim bölgesinin, aynı şehirden gelen insanların yerleştiği bölümü. devamı...
 • çevrel Yapı: Bir yerleşim yerinin doğal ve insan elinden çıkmış değerlerinin, özelliklerinin tümü. devamı...

Oturulabilirlik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.