Oust ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Oust" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Oust" ne demek?

 1. Çıkarmak, defetmek, dışarı atmak, kovmak

 2. Çıkarmak, yerinden etmek, yerini almak (zorla), mahrum etmek

Oust nedir? İlişkili sözcükler

 • Dismiss: Umursamamak, (önemsiz diye ) geçiştirmek, değersiz saymak (addetmek). İşten çıkarmak devamı...
 • Eject: Ani bir şekilde dışarı atmak, çıkarmak, fışkırtmak Defetmek, kovmak, azletmek devamı...
 • Expel: Sürmek, sürgün etmek, kovmak, dışarı atmak, çıkarmak (led, ling) kovmak, azletmek, defetmek, tardetmek, çıkarmak devamı...
 • Banish: Sürgün etmek Kovmak, uzaklaştırmak Kovmak, devamı...
 • Displace: Yerinden çıkarmak, yerini değiştirmektirmek Yerini zaptetmek devamı...
 • Oust S.o. From: Birini (bir yerden) çıkarmak/ekarte etmek. devamı...
 • Dismissed: [dismiss] bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak, görevden almak, işten kovmak, kovmak; açığa çıkarmak, azletmek, salıvermek, affetmek, ihraç etmek, savmak; reddetmek (dava) Ayrılmaya müsaade eden askerî emir (Askerî) devamı...
 • Dismissed: [dismiss] bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak, görevden almak, işten kovmak, kovmak; açığa çıkarmak, azletmek, salıvermek, affetmek, ihraç etmek, savmak; reddetmek (dava) Ayrılmaya müsaade eden askerî emir (Askerî) devamı...
 • Discharge: Ateşlemek, ateş etmek; deşarj etmek, boşaltmak, boşalmak; görevden almak, işten atmak, tahliye etmek, işten kovmak, atmak, işten çıkarmak, terhis etmek; taburcu etmek; serbest bırakmak; muaf tutmak; ödemek, yerine getirmek; akmak; iltihap çıkmak devamı...
 • Fired: Yakmak, işten atmak, tutuşturmak, ısıtmak, ateşlemek, işten kovmak, kovmak, işten çıkarmak, alev almak, yanmak, ateş almak, çalışmak (motor vb.), soruvermek, soru yağmuruna tutmak İşŸTen kovulan devamı...

Oust ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.