outline

“Outline” İngilizce bir terim olup, Türkçe’ye “taslak,” “anahat,” “özet” gibi anlamlarla çevrilebilir. Bu terim, bir konunun veya bir metnin temel hatlarını belirten, genel bir yapıyı ortaya koyan bir planı ifade eder.

  1. Yazı Taslağı (Outline): Özellikle yazı yazma sürecinde kullanılır. Bir makale, tez, rapor veya sunum hazırlarken, konunun ana başlıklarını, alt başlıklarını ve genel sıralamasını içeren bir taslak oluşturmak, yazıyı daha organize hale getirmek için önemlidir.
  2. Konuşma veya Sunum Taslağı: Bir konuşma veya sunum hazırlarken kullanılan bir planı ifade eder. Konu başlıkları, ana noktalar, örnekler ve sonuç gibi bölümleri içerebilir.
  3. Proje Taslağı: Proje yönetimi süreçlerinde, bir projenin başlıca aşamalarını, görevlerini ve süreçlerini belirten bir taslağı ifade edebilir.
  4. Öğrenim Materyali Taslağı: Eğitim ve öğretim materyali hazırlanırken kullanılır. Bir ders planı, öğretim materyali veya eğitim modülü taslağını ifade edebilir.

Bu terim, belirli bir konunun düzenli ve hiyerarşik bir yapı içinde özetlenmesini sağlamak amacıyla birçok farklı bağlamda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi