oval delik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte oval delik kelimesinin manası:

  1. Geviş getirenlerde ve etçillerde arteria ve vena Meningea media ile nervus mandibularis’in içinden geçtiği delik.
  2. Geviş getirenlerde ve etçillerde a. ve v. Meningea media ile n. mandibularis'in içinden geçtiği delik.
  3. Kalbin gelişimi esnasında kulakçıklar arasında yer alan ve doğumla birlikte sol kulakçıkta basıncın artmasıyla kapanan delik.

oval delik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları