overgrow sözlük anlamı nedir?

Sözlükte overgrow kelimesinin manası:

  1. Birbirini örtecek derecede büyümek (fidan)
  2. Fazla boy atmak.
  3. Kaplamak, sarmak, fazla büyümek, küçük gelmek, sığmamak

overgrow ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları