oymak ne demek

Oymak

Oymak, Türk toplumunun en eski sosyal örgütlenme biçimidir. Aynı soydan gelen ve ortak bir ataya sahip olan insanların oluşturduğu bir topluluktur. Oymaklar, genellikle aynı bölgede yaşarlar ve ortak bir kültüre ve dile sahiptirler.

Oymakların başında, oymak beyi veya ağası adı verilen bir lider bulunur. Oymak beyi, oymağın yönetiminden sorumludur ve oymak üyeleri arasında adaleti sağlar. Oymak üyeleri, oymak beyine itaat ederler ve onun emirlerini yerine getirirler.

Oymaklar, Türk toplumunda önemli bir rol oynarlar. Oymaklar, üyelerine güvenlik ve destek sağlarlar. Ayrıca, oymaklar üyelerinin sosyalleşmesini ve kültürel kimliklerini korumasını sağlarlar.

Oymakların Özellikleri

 • Aynı soydan gelen ve ortak bir ataya sahip olan insanların oluşturduğu bir topluluktur.
 • Genellikle aynı bölgede yaşarlar.
 • Ortak bir kültüre ve dile sahiptirler.
 • Başında, oymak beyi veya ağası adı verilen bir lider bulunur.
 • Oymak beyi, oymağın yönetiminden sorumludur ve oymak üyeleri arasında adaleti sağlar.
 • Oymak üyeleri, oymak beyine itaat ederler ve onun emirlerini yerine getirirler.
 • Türk toplumunda önemli bir rol oynarlar.
 • Oymaklar, üyelerine güvenlik ve destek sağlarlar.
 • Ayrıca, oymaklar üyelerinin sosyalleşmesini ve kültürel kimliklerini korumasını sağlarlar.

Oymakların Tarihi

Oymaklar, Türk toplumunun en eski sosyal örgütlenme biçimidir. Türkler, Orta Asya’da yaşarken oymaklar halinde örgütlenmişlerdi. Türkler, Anadolu’ya göç ettikten sonra da oymaklar halinde yaşamaya devam ettiler.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, oymaklar önemli bir rol oynadılar. Oymaklar, imparatorluğun yönetiminde ve askeriyesinde yer aldılar. Ayrıca, oymaklar üyelerine ekonomik ve sosyal destek sağladılar.

Cumhuriyet döneminde, oymakların önemi azaldı. Ancak, oymaklar günümüzde de bazı bölgelerde varlıklarını sürdürmektedirler.

Oymaklarla İlgili Faydalı Siteler

 • Türk Dil Kurumu: https://www.tdk.gov.tr/
 • Türk Tarih Kurumu: https://www.ttk.gov.tr/
 • Atatürk Araştırma Merkezi: https://www.atam.gov.tr/

Oymaklarla İlgili Dosyalar

 • Türk Oymakları: https://www.turkoymaklari.com/
 • Türk Oymaklarının Tarihi: https://www.turkoymaklarinin tarihi.com/
 • Türk Oymaklarının Kültürü: https://www.turkoymaklarinin kulturu.com/

Yayımlandı

kategorisi