öz çokgözeliler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "öz çokgözeliler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "öz çokgözeliler" ne demek?

 1. (Eumetazoa), (Lât. eu = öz, Yun. meta = sonra, Yun. zoon, hayvan): Hayvanlar (Animalia) âleminin çokgözeliler (Metazoa) alt-âlemine (bk.) giren bir. üst. Gerçek doku ve organları bulunan hayvanları içine alır. Sölentereler (Coelenterata) ve sölomlular (Coelomata) olmak üzere 2 alt-bölümü. vardır (bk.).

öz çokgözeliler nedir? İlişkili sözcükler

 • çokgözeliler: Yapısında birden çok göze bulu-nan bitki ve hayvanlar. devamı...
 • Kırsıçanımsılar: (Hyracacoidea), (Lât.hyrax=kırsıçanımsı):Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etenliler (Placentalia) alt-sınıfına toynaklılar (Ungulata) üst-takımına giren (bk)bir takımı. Ön ayakları 4, arka ayakları 3 parmaklıdır.Parmakları geniş tırnaklarla örtülüdür.Tabanlariyle yürürler.Kesici dişleri kemirici hayvanlarınki gibidir.Kuyrukları körelmiştir.Kırsıçanımsıgiller (Procaviidae) olmak üzere bir familyası vardır. (bk) devamı...
 • Düz Kas: İç organların hareketini sağlayan ve istemsiz olarak çalışan, demetler hâlinde, uzun, iğ biçimli, tek çekirdekli kas hücrelerinin bağ dokusu içinde meydana getirdiği kas tipi. Çoğunlukla iç organ ve damar duvarlarında devamı...
 • Ilkel Eklembacaklılar: (Malacopoda), (Yun. malakos = yumuşak, Yun.pous = ayak): Çokgözeli hayvanlardan birinciI-ağızlılar (Protostomia) filumunun eklembacaklılar (Arthropoda) dalına (bk.) giren bir alt-dal.Vücut bölütleri dıştan belli değildir. Ekstremiteleri eklemsizdir. Onikoforlar (Onycophora) ve tardigradlar (Tardigrada) olmak üzere 2 sınıfı vardır (bk.). devamı...
 • Beş Parmaklılar: (Yun. pente: beş; daktylos: parmak) Dört ayaklarında da beş parmağa sahip olan hayvanlar; balıklar (Pisces) ve yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) sınıflarına giren hayvanlar dışta kalmak üzere diğer omurgalılara verilen genel ad. devamı...
 • Girit Madalyası: Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türl–uşu– vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi. (O.T.D.S.) devamı...
 • ırmakyunusbalığıgiller: (Platanistidae) (Lât. platanista=bir yunus balığı) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının balinalar (Cetacea) takımının dişli-balinalar (Odontoceti) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Ağızları ince ve yassı bir biçimde uzamıştır. Dişleri çoktur. Sırt yüzgeçleri körelmiştir. Ganj yunus balığı (Platanista gangetica) olmak üzere tek türü vardır (bk.). devamı...
 • Mukoza: Sümük doku. Astar zar En devamı...
 • Destek Dokusu: Hayvanların vücudunda destek görevi gördükleri için kemik ve kıkırdak dokularına verilen ortak ad. İç ye dış iskelet. Kolenşima gibi kalın duvarlı hücrelerden yapılmış doku. devamı...
 • Birgözeliler: Yapısı tek bir gözeden oluşan hayvanlar ya da bitkiler. devamı...

öz çokgözeliler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.