öz nedir

Öz

Öz, bir araştırma makalesinin veya tez çalışmasının kısa bir özetidir. Genellikle makalenin veya tezin başında yer alır ve okuyuculara çalışmanın amacı, yöntemleri, sonuçları ve önemi hakkında bilgi verir. Öz, okuyucuların çalışmanın içeriğini hızlı bir şekilde anlamalarını ve çalışmanın kendileri için ilgi çekici olup olmadığına karar vermelerini sağlar.

Öz, genellikle 100-250 kelime uzunluğunda olur. Ancak, bazı durumlarda daha uzun veya daha kısa olabilir. Öz, açık, öz ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır. Ayrıca, özde teknik terimler ve kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Öz, genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Giriş: Giriş bölümünde, çalışmanın amacı ve önemi açıklanır.
 • Yöntemler: Yöntemler bölümünde, çalışmada kullanılan yöntemler ve materyaller açıklanır.
 • Sonuçlar: Sonuçlar bölümünde, çalışmanın sonuçları özetlenir.
 • Tartışma: Tartışma bölümünde, çalışmanın sonuçları yorumlanır ve çalışmanın önemi vurgulanır.

Öz, araştırma makalelerinin ve tez çalışmalarının önemli bir parçasıdır. İyi yazılmış bir öz, okuyucuların çalışmanın içeriğini hızlı bir şekilde anlamalarını ve çalışmanın kendileri için ilgi çekici olup olmadığına karar vermelerini sağlar.

Özün Önemi

Öz, araştırma makalelerinin ve tez çalışmalarının önemli bir parçasıdır. İyi yazılmış bir öz, okuyucuların çalışmanın içeriğini hızlı bir şekilde anlamalarını ve çalışmanın kendileri için ilgi çekici olup olmadığına karar vermelerini sağlar.

Özün önemi şunlardır:

 • Okuyuculara çalışmanın amacı, yöntemleri, sonuçları ve önemi hakkında bilgi verir.
 • Okuyucuların çalışmanın içeriğini hızlı bir şekilde anlamalarını sağlar.
 • Okuyucuların çalışmanın kendileri için ilgi çekici olup olmadığına karar vermelerini sağlar.
 • Araştırma makalelerinin ve tez çalışmalarının indekslenmesini ve aranmasını kolaylaştırır.

Öz Nasıl Yazılır?

Öz, açık, öz ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır. Ayrıca, özde teknik terimler ve kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Öz yazarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Çalışmanızın amacını ve önemini belirleyin.
 2. Çalışmanızda kullandığınız yöntemleri ve materyalleri açıklayın.
 3. Çalışmanızın sonuçlarını özetleyin.
 4. Çalışmanızın sonuçlarını yorumlayın ve çalışmanızın önemini vurgulanın.
 5. Özünüzü dikkatlice kontrol edin ve varsa hataları düzeltin.

Öz Örnekleri

Aşağıda, farklı alanlardan araştırma makalelerinin ve tez çalışmalarının öz örnekleri verilmiştir:

 • Tıp: “Bu çalışmanın amacı, yeni bir kanser tedavisinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmektir. Çalışmada, 100 kanser hastası iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruptaki hastalara yeni tedavi uygulanırken, ikinci gruptaki hastalara standart tedavi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, yeni tedavinin standart tedaviden daha etkili ve güvenli olduğunu göstermiştir.”
 • Mühendislik: “Bu çalışmanın amacı, yeni bir tür güneş panelinin verimliliğini değerlendirmektir. Çalışmada, yeni güneş paneli ile standart güneş paneli karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, yeni güneş panelinin standart güneş panelinden daha verimli olduğunu göstermiştir.”
 • Sosyal bilimler: “Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki gelir dağılımının son yıllardaki değişimini incelemektir. Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’deki gelir dağılımının son yıllarda daha eşitsiz hale geldiğini göstermiştir.”

Sonuç

Öz, araştırma makalelerinin ve tez çalışmalarının önemli bir parçasıdır. İyi yazılmış bir öz, okuyucuların çalışmanın içeriğini hızlı bir şekilde anlamalarını ve çalışmanın kendileri için ilgi çekici olup olmadığına karar vermelerini sağlar.


Yayımlandı

kategorisi