özdeşlik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "özdeşlik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "özdeşlik" ne demek?

 1. Aynılık.

 2. Değişen durumlarda aynı kalma, aynı olma.

 3. İki yanı birbirinin aynı olan veya harflerle verilen sayısal değerler ne olursa olsun iki yanı da sayıca eşit değerler alan eşitlik.

 4. Bilinmeyenlerin her değeri için doğru olan, bilinen ve bilinmeyen niceliklerden oluşan bir eşitlik.

 5. Kendi kendisiyle aynı olma; değişen durumlarda kendi kendisi kalma, aynı kalma. //özdeşlik eşitlikle karıştırılmamalıdır; birbirine eşit olan iki şey, özdeş değildir. (Ör. İki masa birbirinin aynı, birbirine eşit olabilir, ama bunlar özdeş değildir.)

 6. Bk. kimlik

özdeşlik nedir? İlişkili sözcükler

 • özdeşlik Ilkesi: (Varlıkbilimde) “Her nesne kendi kendisiyle özdeştir.” biçiminde dile getirilen ilke. (Mantıkta) Mantığın dört büyük temel önermesinden biri: Her kavram kendi kendisiyle özdeştir; formülü: A = A; bir önermenin doğruluk değeri devamı...
 • Hüsnü Mücerred: Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı aza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hasıl olan h–uşu–n, hüsn-ü mücerred değildir. Şartları zail olsa, h–uşu–n de zail olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn-ü mücerreddir ve bizzat güzeldirler. Güzellikleri başka şeylere bağlı değildir. (Osmanlıca’da yazılışı: hüsn-ü mücerred) devamı...
 • özdeşlik Simgesi: Özdeşlik için = simgesini 1801 yılında Gauss önermiştir. devamı...
 • özdeşlik Izergesi: (…) devamı...
 • özdeşlik Elemanı: Bk. birim eleman. devamı...
 • özdeşlik Felsefesi: Varlık ve düşünce, doğa ve tin, nesne ve özne karşıtlıklarının en derin evren temelinde özdeş oldukları kanısına dayanan felsefe öğretisi. // Salt usta aşılan bütün bu karşıtlıklar bir ve aynı temel özün türlü görünüş biçimlerinden başka bir şey değildirler. Bu öğreti türlü biçimlerde, Parmenides, Herakleitos, Spinoza, Alman idealizmi ve Schelling’de karşımıza çıkar. Felsefe terimi olarak devamı...
 • Inkılabı Hakaik: Hakikatlerin tam zıddına dönmesi (ki, böyle bir şey mümkün değildir.) (Bak: İçtima-ı zıdden) (İnkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Ve inkılab-ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıd, kendi zıddına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdad içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki: Zıd kendi mahiyetinde kalmakla beraber, kendi zıddının aynı olsun. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: inkılâb-ı hakaik) devamı...
 • Kıyamı Binefsihı: (Kıyam-ı bizatihi) : Fık: Varlığı, durması kendi zatı ile olmak manasında bir sıfat-ı İlahidir. Şöyle ki: Hak Teala’nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zatının muktezasıdır. Asla başkasının değildir. Bunun için, Allah Teala’ya “Vacib-ül Vücud” denir. (Bak: Vücud) (Osmanlıca’da yazılışı: kıyam-ı binefsihî) devamı...
 • çarpışmak: Birbirine çarpmak, tokuşmak Vuruşmak, savaşmak Örnek: Karşımıza çıkacak olan kuvvet, kim ve ne olursa olsun, behemehâl çarpışırız ve muvaffak oluruz. Atatürk Birbirine üstün gelmeye çalışmak. devamı...
 • Ethicalness: Etik olma, ahlaki olma, etik değŸerlere bağŸlı kalma özelliğŸi devamı...

özdeşlik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.