özek doku sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özek doku kelimesinin manası:

  1. Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima.

özek doku ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları