özeksizleştirim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özeksizleştirim kelimesinin manası:

  1. 1 - Nüfusun, işleyim ve tecim, etlkinliklerinin, ekin kuruluşlarının, yığılmış bulundukları özeğin dışında yerleşmelerini amaçlayan ve bunu özendiren dizgeli yönelti. bkz. işleyimselözeksizleştirim. 2 - Kişilerin, bir kentin özeğinden çevresindeki kesimlere ya da yörekentlere göçüp yerleşmeleri.

özeksizleştirim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları