özel hukuk nedir

Özel Hukuk Nedir?

Özel hukuk, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde hak ve yükümlülüklerini belirler. Özel hukuk, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde adalet ve eşitliği sağlamayı amaçlar.

Özel Hukukun Konusu

Özel hukukun konusu, kişiler arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkiler, sözleşme ilişkileri, haksız fiil ilişkileri, aile ilişkileri, miras ilişkileri ve eşya ilişkileri gibi çeşitli alanlarda olabilir.

Özel Hukukun Tarihçesi

Özel hukuk, Roma hukukundan kaynaklanmıştır. Roma hukuku, MÖ 7. yüzyılda Roma’da gelişmeye başlamış ve MS 6. yüzyıla kadar uygulanmıştır. Roma hukuku, Avrupa hukukunun temelini oluşturmuştur.

Özel Hukukun Temel İlkeleri

Özel hukukun temel ilkeleri şunlardır:

 • Özgürlük ilkesi: Kişiler, özel hukuk kapsamında özgürdürler. Bu özgürlük, kişilerin kendi iradeleriyle hareket etmelerini ve kendi haklarını kullanmalarını ifade eder.
 • Eşitlik ilkesi: Kişiler, özel hukuk kapsamında eşittirler. Bu eşitlik, kişilerin hukuk önünde aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olmalarını ifade eder.
 • Adalet ilkesi: Özel hukuk, kişiler arasındaki ilişkilerde adaleti sağlamayı amaçlar. Bu adalet, kişilerin haklarının ve yükümlülüklerinin adil bir şekilde dağıtılmasını ifade eder.

Özel Hukukun Önemi

Özel hukuk, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde adalet ve eşitliği sağlamayı amaçlar. Bu nedenle, özel hukuk, toplum düzeninin sağlanması ve korunması için büyük önem taşımaktadır.

Özel Hukukun Dalları

Özel hukukun başlıca dalları şunlardır:

 • Sözleşmeler hukuku: Sözleşmeler hukuku, kişiler arasındaki sözleşme ilişkilerini düzenler.
 • Haksız fiil hukuku: Haksız fiil hukuku, kişilerin birbirlerine karşı işledikleri haksız fiillerden kaynaklanan sorumluluklarını düzenler.
 • Aile hukuku: Aile hukuku, aile ilişkilerini düzenler.
 • Miras hukuku: Miras hukuku, kişilerin ölümünden sonra mallarının nasıl dağıtılacağını düzenler.
 • Eşya hukuku: Eşya hukuku, eşyaların mülkiyetini ve diğer haklarını düzenler.

Özel Hukukun Kaynakları

Özel hukukun kaynakları şunlardır:

 • Kanunlar: Kanunlar, özel hukukun en önemli kaynağıdır. Kanunlar, yasama organı tarafından çıkarılır ve tüm kişileri bağlar.
 • Yönetmelikler: Yönetmelikler, özel hukukun bir diğer önemli kaynağıdır. Yönetmelikler, yürütme organı tarafından çıkarılır ve kanunların uygulanmasını düzenler.
 • Yargı kararları: Yargı kararları, özel hukukun önemli bir kaynağıdır. Yargı kararları, mahkemeler tarafından verilir ve benzer davalarda emsal teşkil eder.
 • Hukuk doktrini: Hukuk doktrini, özel hukukun önemli bir kaynağıdır. Hukuk doktrini, hukukçular tarafından yazılan kitaplar, makaleler ve diğer eserlerden oluşur.

Özel Hukukun Uygulanması

Özel hukuk, mahkemeler tarafından uygulanır. Mahkemeler, özel hukuk kapsamındaki davalara bakar ve karar verir. Mahkeme kararları, özel hukukun uygulanmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi