özel mülkiyet sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özel mülkiyet kelimesinin manası:

  1. Kişinin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mal.
  2. Gerçek veya tüzel kişilerin yasal sınırlar çerçevesinde diledikleri biçimde kullanabildikleri taşınır, taşınmaz, maddi veya fikri varlık sahipliği. Kapitalist sistemin en ayırt edici özelliğidir.

özel mülkiyet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları